اعتراض کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه به بدحسابی کارفرما

اعتراض کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه به بدحسابی کارفرما حدود ۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری فازهای۲۰ و ۲۱ عسلویه در اعتراض به معوقات مزدی خود از چهار روز پیش دست از کار کشیدند.براساس اطلاعات دریافتی ایلنا، حدود ۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه، چهار ماه مطالبات مزدی […]