اشتغال مهمترین چالش جوانان است

استان‌دار همدان به برنا خبر داد: اشتغال مهمترین چالش جوانان است استاندار همدان، در نهمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص وضعیت اشتغال جوانان استان همدان، گفت: اشتغال مهمترین چالش جوانان است. ازدواج آن‌ها منوط به شغل است. با یافتن شغل هم به سراغ مسکن می‌روند و هم به آینده امیدوار می‌شوند.محمدناصر نیکبخت، استاندار […]