اشتغال به کار زندانی پایه اصلی اصلاح و باز پروری زندانیان است

اشتغال به کار زندانی پایه اصلی اصلاح و باز پروری زندانیان است مدیرکل زندان های ایلام گفت: اشتغال به کار زندانی پایه اصلی اصلاح و باز پروری زندانیان و زمینه ساز بازگشت آنان به جامعه است.به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های ایلام، اکبر محبی ضمن تاکید بر اجرای برنامه های اشتغال و حرفه […]