اشتغالزایی و توانمندسازی دو عامل مهم در خودکفایی مددجویان می باشند

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان : اشتغالزایی و توانمندسازی دو عامل مهم در خودکفایی مددجویان می باشند مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان گفت : اشتغالزایی و توانمندسازی دو عامل مهم در خودکفایی مددجویان می باشند.به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مرتضی موصلی افزود : بهره گیری حداکثری از منابع موجود در جهت توانمندسازی اقتصادی […]