اشتغال، مهمترین عامل در کاهش آسیب های اجتماعی

اشتغال، مهمترین عامل در کاهش آسیب های اجتماعی رئیس شورای شهر تهران گفت: متاسفانه در بحث کاهش آسیب های اجتماعی دچار دور باطل شده ایم.رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با مهر، با اشاره به رسانه ای شدن آسیب های اجتماعی که برای مدت ها خط قرمز بوده اند، گفت: به هر حال آسیب […]