اس ام اس پ ن پ

اس ام اس پ ن پ

به دوستم زنگ زدم میگم ماشینم روشن نمیشه میگه استارت میزنی روشن نمیشه؟
میگم پَـــ نَ پَــــ وقتی ازش خواهش میکنم روشن نمیشه

بقیه پــ نه پــ ها در ادامه مطلب

مسی که گل رو زد همه پریدن تو هوا و خوشحالی کردن
یه دفعه دوستم از خواب پریدو گفت چرا خوشحالین؟گل شد؟
گفتم
پَـــ نَ پــَـَـَـــ
،خرمشهر آزاد شد

سگم رو بردم پیش دامپزشک، منشیش میگه سگتون مریضه؟میگم پـــَ نَ پـــَ خودم هاری گرفتم سگم گفت آشنا داره منو آورد اینجا معالجه کنه.

کلاغه به روباهه میگه:گفتی آواز بخون که پنیر از دهنم بیافته؟
روباهه میگه
: پَـــ نَ پــَـَـَـــ
می خواستم واسه آکادمی موسیقی گوگوش ازت تست بگیرم

دختره میگه اگه من برم خارج تو با یه دختر دیگه ای دوست میشی؟
پَـــ نَ پــَـَـَـــ
میرم تو اتاقم خودمو حبس می کنم رو دیوارشم می نویسم: شاید این جمعه بیاید … شاید

شمع های ماشینم سوخته,رفتم تعمیرگاه…میپرسه عوضشون کنم؟
پَـــ نَ پــَـَـَـــ
فوتشون کن تا صد سال زنده باشی

ازم میپرسه: اگه یه موقعیت بهتری برات جور شه منو ول میکنی؟
میگم:
پَـــ نَ پــَـَـَـــ
لگد به بختم میزنم بات میمونم تا تو یه موقعیت بهتر برات جور شه منو بپیچونی

به دوستم میگم خودکارو بده میگه چیزی میخوای بنویسی؟
پـَـَـ نَ پـَـَــــ
یه زیر شلواری براش گرفتم میخوام ببینم اندازشه یا نه

سر جلسه امتحان به دختره میگم سواله ۸ چی میشه؟میگه تقلب میخوای؟
میگم
پَـــ نَ پــَـَـَـــ
میخوام ببینم سطح علمیت درچه حد با خانواده بیایم خواستگاریت

دوستم گفت هر وقت نا امید شدی برو کوهستان و داد بزن امیدی هست؟ جواب میاد هستـــ هستـــ هست ….. من هم رفتم کوهستـان و داد زدم امیدی هست؟

جواب اومد

پـَـَـ نــه پـَـَــــ پـَـَـ نــه پـَـَــــ پـَـَـ نــه پـَـَــــ