اس ام اس جدید آذر ۹۴

خیلی سخته که حتی نتونی به نزدیک ترین
رفیقت توضیح بدی که چه
مرگته

ارسال توسط:۸۷۲۲***۰۹۳۶

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بعضیا رو…
نباید نازشونو کشید
باید سیفون رو فازشون کشید

ارسال توسط:مهسا