استقبال نمایندگان از طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی

معاون صنایع دستی کشور خبر داد: استقبال نمایندگان از طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی از جمله برنامه های حمایتی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است که با حضور معاون صنایع دستی کشور در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.بهمن […]