استخدام ۵۰نفرخانم نیمه وقت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۴۰۷۸۰۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۴۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه 50نفرخانم نیمه وقت باروابط عمومی بالا حقوق 750هزار + پاداش