استخدام ۲ نفر خانم یا آقا مدیر مالی

شرکت تعاونی فراگیر اینچه برون    (کشتارگاه صنعتی) جهت تکمیل کادر خود  در دفتر تهران و گرگان استخدام می نماید: 2 نفر خانم/ آقا مدیر مالی با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط