استخدام ۲نفرمنشی خانم جهت شیفت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۴۹۲۵۰۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۴۹xxxx(نمایش کامل) درج رزومه 2نفرمنشی خانم جهت شیفت صبح وعصر مطب درخیابان مطهری ( ساکن محدوده)نیازمندیم