استخدام ۱۵نفرنگهبان جوان قد ۸۰ / ۱

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۵۵۱۶۷۹۲۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۵xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه 15نفرنگهبان جوان قد 80 / 1 با حقوق 380 / 1 با غذا و بیمه فوری نیازمندیم