استخدام ۷ ردیف شغلی در شرکت داروسازی

یک شرکت دارو سازی در اصفهان استخدام میکند : کارشناس شیمی کارشناس میکروبیولوژی حسابدار بازاریاب با تجربه منشی با تجربه و مسلط به تایپ فارسی و لاتبن تکنسین تاسیسات پرسنل تولید و خدمات تلفن : ۰۹۰۱۱۴۳۷۴۵۴