استخدام ۶ردیف شغلی در توسعه گران نرم افزار آذربایجان در تبریز

شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در ردیف های شغلی ذیل در تبریز استخدام می نماید. ردیف  عنوان شغلی ۱  برنامه نویس ۲ برنامه نویس ارشد ۳ تحلیل گر سیستم ۴ پشتیبان سیستم ۵ کارشناس اداری،مالی ۶ کارشناس بازرگانی متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.(ذکر عنوان شغلی در موضوع […]