استخدام ۴ رده شغلی در شرکت معتبر پیمانکاری

یک شرکت معتبر پیمانکاری در تهران استخدام می نماید: سرپرست امور مالی: لیسانس حسابداری یا بالاتر/ ۵ سال سابقه کار حسابدار مجرب: ۴ نفر/ کاردانی یا لیسانس حسابداری و بازرگانی/ حداقل ۴ سال سابقه کار مرتبط/ مسلط به اکسل و نرم افزارهای حسابداری سرپرست امور اداری: حداقل لیسانس در رشته های مرتبط/ حداقل ۵ سال […]