استخدام ۱۷ رده شغلی در شرکت پیمانکاری

استخدام یک شرکت پیمانکاری معتبر و فعال یک شرکت پیمانکاری معتبر و فعال در صنعت نفت و گاز جهت تکمیل کادر خود در بهبهان، استان ایلام و ترکمنستان  استخدام میکند: ردیف شغل تحصیلات سابقه کار محل خدمت ۱ سرپرست دفتر فنی سویل مهندس عمران حداقل ۱۰ سال بهبهان ۲ سرپرست دفتر فنی مکانیک مهندس مکانیک […]