استخدام یک نفر منشی جهت شیفت شب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۱۰۵۷۸۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۵xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک نفر منشی جهت شیفت شب (21-8) جهت آژانس نیازمندیم