استخدام یک نفر خانم یا آقا جهتا امور دفتری و حسابداری

به یک نفر خانم یا آقا برای امور دفتری و حسابداری در شرکت تابان پخش نیکان نیازمندیم آدرس: سه راهی اهر