استخدام یک نفر خانم مسلط به آفیس

اطلاعات تماس آگهی فکس: ۳۴۷۶۲۰۶۰ اطلاعات تماس آگهی فکس: ۳۴۷۶xxxx(نمایش کامل) درج رزومه یک نفر خانم مسلط به آفیس با روابط عمومی بالا با 2سال سابقه کار مرتبط جهت دفتر مدیریت نیازمندیم داشتن رضایت شغلی از محل کار قبلی الزامی است