استخدام یک نفر خانم متعهد

به یک نفر خانم متعهد آشنا به کامپیوتر در محدوده قاسم آباد جهت کار در نمایندگی بیمه ایران نیازمندیم