استخدام یک نفر خانم آشنا به نرم افزارهای Word و excel

استخدام فوری جهت کار ثابت به یک نفر خانم آشنا به نرم افزارهای Word و  excelجهت امور اداری و دفتری نیازمندیم. احمدآباد، خیابان بهشت، بین بهشت 1 و 3 پلاک 52، 6 زنگ اول