استخدام یک نفر آشنا به Word و فتوشاپ

استخدام یک نفر آشنا به Word و فتوشاپ