استخدام یک نفر آشنا به امور اداری و تحصیلداری

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۴۹۸۳۸۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۴۹xxxx(نمایش کامل) درج رزومه دعوت به همکاری از یک نفر  لیسانس یا دانشجوی ترم آخر حسابداری آشنا به امور اداری و تحصیل داری