استخدام یک منشی و یک دستیار خانم در مطب دندانپزشکی

به یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر و با روابط عمومی بالا و به یک دستیار خانم در مطب دندانپزشکی نیازمندیم (مراجعه حضوری) ۱۷شهریور جدید برج آذربایجان، طبقه۱۲