استخدام یک منشی خانم آشنا به اتو کد

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ٠٩٣٣٣٤٩٣٣٢٢ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ٠٩xxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک منشی خانم آشنا به اتو کد نیازمندیم