استخدام یک منشی جهت پاسخگویی تلفن

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۵۰۰۲۲۳۰۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۵xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک منشی جهت پاسخگویی تلفن با حقوق عالی نیازمندیم