استخدام یک مسئول دفتر خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۵-۳۸۴۶۷۰۳۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۵-۳xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه یک شرکت معتبر به یک مسئول دفتر خانم مسلط به کامپیوتر، امور اداری و آشنا به زبان انگلیسی نیازمند است