استخدام یک مجموعه غذایی و بهداشتی در بندرعباس

یک مجموعه غذایی و بهداشتی در بندرعباس جهت تکیمل کادر اداری و فروش خود به تعدادی نیرو با شرایط ذیل نیازمند است: شغل شرایط جنسیت مدیر شعبه حداقل مدرک دیپلم و داشتن ۵سال سابقه کار آقا مدیرفروش حداقل مدرک دیپلم و داشتن ۳سال سابقه کار آقا سرپرست فروش حداقل مدرک دیپلم و داشتن ۲سال سابقه […]