استخدام یک صندوق دار و یک سالن دار خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۹۱۷۱۶۲۹۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۹xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک صندوق دار خانم مسلط به زبان عربی و یک سالن دار خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم. بلوار طبرسی کوچه مسجد حوض امیر رستوران نون و نمک