استخدام یک شرکت در زمینه فروشگاه های زنجیره ای در چند استان

یک شرکت معتبر در زمینه فروشگاه های زنجیره ای در شهرستانهای تهران و کرج و قزوین و اردبیل  استخدام میکند : مسئول خرید پوشاک مسئول خرید لوازم خانگی مسئول خرید موادغذایی و بهداشتی شرایط:  حداقل ۵ سال سابقه کار و لیسانس مدیریت بازرگانی ارسال رزومه عکسدار به : chainstore.estekhdam@gmail.com فکس:  ۸۸۰۵۶۶۴۲