استخدام یک خانم لیسانس با روابط عمومی بالا

به یک خانم لیسانس با روابط عمومی بالا جهت رزرو  در تالار بهاران نیازمندیم. مراجعه فقط حضوری ازساعت ۱۶ الی ۱۸ ولیعصر خیابان معلم نرسیده به فلکه معلم، تالار بهاران