استخدام کارگر ماهر و کارگر ساده

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۴۹۴۴۱۱ و ۰۹۱۹۷۳۴۳۴۹۰ و ۰۹۱۲۲۰۸۷۳۳۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۴۹xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگر ماهر و کارگر ساده جهت کاردرمرغداری نیازمندیم