استخدام « کارگر ساده »

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۹۸۵۹۳۱ و ۴۴۹۸۹۲۵۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۹۸xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه « کارگر ساده » جهت کار در شرکتی واقع درکیلومتر 19 جاده مخصوص