استخدام کارگر برقکار ساختمانی ماهر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۷۵۱۱۸۰۶۳ و ۰۹۱۲۵۱۱۸۰۶۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۷xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگر برقکار ساختمانی ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم