استخدام کارگرماهر و جوان برقکار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۲۲۷۲۳۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۲۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگرماهر و جوان برقکار جهت پروژه های ساختمانی