استخدام کارگرساده

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۹۰۷۴۱۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۹۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگرساده آشنا به آهنگری و جوشکاری حداکثرسن35سال،حداقل دیپلم