استخدام کارگرساده و نظافتچی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۶۶۰۸۶۹ و ۵۵۶۴۷۷۶۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۶۶xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگرساده و نظافتچی وآشپزنیازمندیم