استخدام * کارمند فروش *

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۹۰۷۷۲۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۹۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه * کارمند فروش * ( خانم و آقا ) محل کار میرداماد تماس 8 الی 16