استخدام کارمند خرید آقا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۶۵۷۵۱۶ و ۶۶۶۲۲۵۳۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۶۵xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارمند خرید آقا آشنا باofficeوفرایندخرید و ارتباط با تامین کنندگان حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای تولیدی بازرگانی