استخدام کارمند حسابدار خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳ – 32358082 داخلی 11 و 21 اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه حکمت رایانه نیازمند کارمند حسابدار خانم ساعتکار 9 الی 30/13 – 17 الی 30/19، س تماس 10 الی 11