استخدام کارشناس مالی مسلط به نرم افزار همکاران سیستم

کارشناس مالی مسلط به نرم افزار همکاران سیستم و office حداکثر 5 سال سابقه کار و حداکثر 30 سال سن