استخدام کارخانه نگهبان BRT

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۹۱۵۲۹۸۲۵ و ۴۴۲۸۹۲۵۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۹xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارخانه نگهبان BRT آبدارچی،رستوران،فنی حقوق 800 تا 2م،بیمه غذا جای خواب