استخدام چندین ردیف شغلی در مشهد

استخدام مدیریت اجرائی- مرد- مهندسی صنایع مدیریت صنعتی لیسانس و بالاتر- حداقل ۸سال سابقه در واحدهای صنعتی و تولیدی مدیریت بازرگانی (مرد) لیسانس بازرگانی و بالاتر- حداقل ۵سال سابقه مرتبط مدیریت صنایع برنامه ریزی- (مرد)(زن) مهندسی صنایع مدیریت صنعتی و بالاتر- حداقل ۳سال سابقه کار سرپرست فنی- (مرد) مکانیک/ برق- لیسانس و بالاتر- حداقل ۳سال […]