استخدام پیمانی در شهرداری های استان خراسان شمالی

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خبر داد استخدام پیمانی در شهرداری های استان خراسان شمالی مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گفت: دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز تعدادی از شهرداریهای استان نیرو استخدام می کند.به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی استانداری؛ علی اصغر شاکری مطلق […]