استخدام پزشک و پرستار در درمانگاه شبانه روزی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶۷۷۷۰۰۲ – 09151134296 اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 3677xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه جهت همکاری در درمانگاه شبانه روزی به پزشک و پرستار نیازمندیم . جاده قدیم قوچان ، دوست آباد