استخدام پزشک عمومی شیفت شب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۳۱۷۸۲۵ و ۲۲۵۱۲۰۱۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۳۱xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه پزشک عمومی شیفت شب جهت کار در درمانگاه نیازمندیم