استخدام همکار خانم مهندس مخابرات یا الکترونیک

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۸۶۵۳۵۵ – 09377405422 اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 3386xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به همکار خانم مهندس مخابرات یا الکترونیک جهت کار در شرکت دانش بنیان نیازمندیم – تماس یا همراه