استخدام هلدینگ توسعه مالی ایده آل ایرانیان

هلدینگ توسعه مالی ایده آل ایرانیان در تهران از افراد واجد شرایط جهت همکاری در زمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی تجربه کاری تعداد تحصیلات شرایط کارشناس مالی حسابداری حداقل ۳سال یک کارشناس حسابداری یا مدیریت مالی -آشنا به قوانینبیمه و مالیات-آشنا به سیستم حسابداری و مالی همکاران سیستم -آشنا با […]