استخدام هتل اسکان الوند

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۲۰۸۴۰۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۲۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه هتل اسکان الوند به تعدادی (آقا) حداکثر سن 40 سال جهت خدمات با حقوق مکفی و بیمه نیازمنداست(ساعت 17 – 9)