استخدام نیروی اداری و بازرگانی خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۵۴۷۵۳۶۴۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۵xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به نیروی اداری و بازرگانی خانم نیازمندیم. معلم 60، ساختمان سینا، طبقه2